แม่แบบ: ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจัดเรียงแบบคอลัมน์

ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจัดเรียงในแนวคอลัมน์ เริ่มจากขนาดที่ไใหญ่สุด 1 คอลัมน์ จนถึงขนาดเล็กสุดจัดเรียงแบบเต็มหน้า 4 คอลัมน์ ประกอบด้วย รูปภาพประกอบคำศัพท์ คำอ่านภาษาไทย และความหมาย