แม่แบบ: crossword ภาษาอังกฤษรูปแบบเต็มตาราง

T
E9314234
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 12 คำ (แสดงรูปภาพและคำศัพท์) ตัวเลือกคำตอบอยู่บน
ออกแบบ
T
E9371255
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง (แสดงเฉพาะรูปภาพ)
ออกแบบ
T
E9962762
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง (แสดงเฉพาะคำอ่าน)
ออกแบบ
T
E9792391
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง (แสดงเฉพาะความหมาย)
ออกแบบ
T
E9595227
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง (แสดงรูปภาพ คำศัพท์)
ออกแบบ
T
E9268563
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง (แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E9796853
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่บน (แสดงเฉพาะรูปภาพ)
ออกแบบ
T
E9678294
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่บน (แสดงเฉพาะความหมาย)
ออกแบบ
T
E9267341
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่บน (แสดงเฉพาะคำอ่าน)
ออกแบบ
T
E9979447
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่บน (แสดงรูปภาพ คำศัพท์)
ออกแบบ
T
E9969777
ค้นหาคำศัพท์ในตาราง 9 คำ ตัวเลือกคำตอบอยู่บน (แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ

แบบฝึกหัด crossword ภาษาอังกฤษ ให้ค้นหาคำศัพท์ปริศนาที่ซ่อนอยู่ในตารางช่องสี่เหลี่ยมที่จัดเรียงอยู่เต็มช่อง ในแนวตั้งและแนวนอน  ให้ตรงกับตัวเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ด้านบนและด้านล่าง แล้ววงกลมล้อมรอบคำศัพท์ที่จัดเรียงตัวอักษรอย่างถูกต้อง ตัวเลือกคำตอบจะแสดงแบบคละกัน เช่น
แสดงเฉพาะรูปภาพ
แสดงเฉพาะคำศัพท์
แสดงเฉพาะคำอ่าน
แสดงเฉพาะความหมายแ
สดงเฉพาะคำศัพท์
แสดงเฉพาะรูปภาพและคำศัพท์