แม่แบบ: เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษไปลงในช่องว่าง ในกรอบรูปทรงต่างๆ

T
E2134354
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ลงในช่องว่าง (แสดงเฉพาะรูปภาพ)
ออกแบบ
T
E2672555
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ลงในช่องว่าง (แสดงเฉพาะคำอ่าน)
ออกแบบ
T
E2817865
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ลงในช่องว่าง (แสดงเฉพาะความหมาย )
ออกแบบ
T
E2994893
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ลงในช่องว่าง (แสดงความหมายและรูปภาพ)
ออกแบบ
T
E2612652
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กลงในช่องว่าง (แสดงคำอ่านและรูปภาพ )
ออกแบบ

แบบฝึกหัดให้เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ลงในช่องว่างที่เป็นกรอบรูปทรงต่างๆ ให้เต็มช่องที่ว่างนั้น เป็นคำศัพท์ที่สะกดถูกต้อง ซึ่งตัวอักษรในคำศัพท์นั้นหายไปเป็นบางตัวแบบสุ่มเลือก ทั้งพยัญชนะและสระ และมีการกำหนดจำนวนตัวอักษรของคำศัพท์ในแม่แบบ ไม่เกิน 9 ตัวอักษร ซึ่งได้นำเอา รูปภาพ คำอ่าน และความหมาย ของคำศัพท์นั้น มาเป็นตัวเลือกคำตอบ