แม่แบบ: เลือกคำตอบที่เป็นรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

T
E6113327
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก (มี 10 คำ 5 ตัวเลือก)
ออกแบบ
T
E6942535
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ (มี 10 คำ 5 ตัวเลือก)
ออกแบบ
T
E6657555
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก (มี 10 คำ 4 ตัวเลือก)
ออกแบบ
T
E6391658
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ (มี 8 คำ 3 ตัวเลือก)
ออกแบบ
T
E6838558
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ (มี 10 คำ 4 ตัวเลือก)
ออกแบบ
T
E6756888
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก (มี 8 คำ 4 ตัวเลือก)
ออกแบบ
T
E6596393
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก (มี 8 คำ 3 ตัวเลือก)
ออกแบบ

สร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษให้เลือกคำตอบจากรูปภาพที่กำหนดมาให้ที่อยู่ด้านขวามือ ต้องมีความหมายเชื่อมโยงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ทางด้านซ้ายมือ เมื่อได้คำตอบที่ถูกต้องแล้ว ก็สามารถทำเครื่องหมายกากบาท (x) หรือวงกลมล้อมรูปรูปภาพนั้นได้เลย โดยตัวเลือกคำตอบเป็นรูปภาพดังกล่าว จะมี 3-5 รูปภาพ