แม่แบบ: ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปแบบตาราง

T
V1142311
ตารางภาพพิมพ์ใหญ่ คำศัพท์ ความหมาย (ไม่มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1472283
ตารางภาพพิมพ์ใหญ่ คำศัพท์ ความหมาย (มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1979783
ตารางภาพพิมพ์เล็ก คำศัพท์ ความหมาย (ไม่มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1597281
ตารางภาพพิมพ์ใหญ่ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย (มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1967617
ตารางภาพพิมพ์ใหญ่ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย (มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1115252
ตารางพิมพ์ใหญ่ คำศัพท์ ความหมาย (ไม่มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1614467
ตารางพิมพ์ใหญ่ คำศัพท์ ความหมาย (มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1612389
ตารางพิมพ์ใหญ่ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย (ไม่มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1889686
ตารางพิมพ์ใหญ่ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย (มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1535915
ตารางภาพพิมพ์เล็ก คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย (ไม่มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1361142
ตารางภาพพิมพ์เล็ก คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย (มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1741158
ตารางพิมพ์เล็ก คำศัพท์ ความหมาย (มีเลขลำดับ)
ออกแบบ
T
V1498917
ตารางพิมพ์เล็ก คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย (มีเลขลำดับ)
ออกแบบ

ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ จัดเรียงลำดับจาก a-z อยู่ในช่องรูปแบบตาราง  คือ คำศัพท์ คำอ่าน และความหมาย เพิ่มแม่แบบน่ารัก สะดุดตา ด้วยรูปภาพประกอบขนาดย่อ ที่ช่องแรกของตาราง