แม่แบบ: คัดลายมือคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามรอยเส้นประ

T
E12357655
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12431599
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12584323
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12419332
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์) อยู่ด้านขวา
ออกแบบ
T
E12468352
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงเฉพาะคำศัพท์) ตรงกลาง
ออกแบบ
T
E12954284
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงเฉพาะรูปภาพ) ตรงกลาง
ออกแบบ
T
E12553199
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์) อยู่ด้านขวา
ออกแบบ
T
E12338778
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงเฉพาะคำศัพท์) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12923485
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงเฉพาะรูปภาพ) ตรงกลาง
ออกแบบ
T
E12255987
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12889612
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12522594
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก มี 2 คำ 3 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12513434
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ 2 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ ) อยู่ด้านขวา
ออกแบบ
T
E12469838
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ 2 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย) อยู่ด้านขวา
ออกแบบ
T
E12553748
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก 2 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ ) อยู่ด้านขวา
ออกแบบ
T
E12715813
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ 2 คอลัมน์ (แสดงเฉพาะรูปภาพ) อยู่ตรงกลาง
ออกแบบ
T
E12762431
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ 2 คอลัมน์ (แสดงเฉพาะคำศัพท์) อยู่ตรงกลาง
ออกแบบ
T
E12815919
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ 2 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ ) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12229144
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก 2 คอลัมน์ (แสดงเฉพาะคำศัพท์) อยู่ตรงกลาง
ออกแบบ
T
E12721211
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ 2 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน ) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12587696
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ 2 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12858665
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก 2 คอลัมน์ (แสดงเฉพาะรูปภาพ) อยู่ตรงกลาง
ออกแบบ
T
E12665273
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก 2 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ ) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12883175
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก 2 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน ) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ
T
E12625275
คัดคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก 2 คอลัมน์ (แสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย) อยู่ด้านซ้าย
ออกแบบ

แบบฝึกหัดคัดลายมือคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามรอยเส้นประ แยกรูปแบบเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ที่มีลักษณะเดียวกัน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 
ใน 1 หน้า มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1-2 คำ และคำศัพท์สำหรับคัด 2-3 คอลัมน์ ลักษณะตัวอักษรเป็นรอยเส้นประ ไฮไลท์สีคำศัพท์แยกสระและพยัญชนะ ตัวอักษรมีขนาดใหญ่เขียนถนัดมือ รายละเอียดของคำศัพท์ เแสดงรูปภาพ คำศัพท์ คำอ่าน และความหมาย