เกี่ยวกับ Bagseda


เนื่องจากการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่มีการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบ  ผู้ออกแบบงานจะต้องเป็นความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีและการออกแบบกราฟฟิกจึงจะสามารถสร้างสื่อออกมาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจและนำไปกับผู้เรียนอย่างตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปและเว็บไซต์ออกแบบเพื่อใช้สร้างสรรรค์สื่อสิ่งพิมพ์เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word , Microsoft PowerPoint , Canva.com , Pixlr.com แต่เมื่อนำมาใช้กับงานสร้างสื่อการสอนเราพบว่าโปรแกรมหรือเว็บไซต์ดังกล่าวยังมีปัญหาไม่ตรงตามความต้องการของผู้สอน

อีกทั้งเรายังตระหนักถึงภาระกิจหลายอย่างของผู้สอนเองไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการสอนรวมถึงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ หน้าที่ในการฝึกอบรมสร้างผลงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จึงอาจทำให้มีเวลาจำกัดที่จะต้องมาผลิตสร้างสรรค์สื่อสำหรับการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา

จากปัญหาและความสำคัญนี้ Bagseda.com จึงได้พัฒนาระบบโปรแกรมสร้างสื่อการสอนและออกแบบบทเรียนในรูปแบบเว็บไซต์ออนไลน์ขึ้น โดยเราได้จัดเตรียมแม่แบบหรือ Template ไว้ให้อย่างสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ สามารถนำไปต่อยอดหรือปรับแต่งได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น แม่แบบประเภท แบบฝึกหัด  แม่แบบบัตรคำ แม่แบบชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเลือกนำไปสร้างสรรค์ได้ทันที

อีกทั้งยังบันทึกเก็บสื่อที่ได้ออกแบบ ไว้ในระบบเว็บไซต์เอง และเรามีทีมงานที่คอยอัพเดตแม่แบบใหม่ๆให้ทันสมัย ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคิดรูปแบบเอง  เพียงแค่มาใช้โปรแกรมการออกแบบของเรา ที่สามารถตอบโจทย์แก่ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มพลังความมั่นใจการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ด้วยห้องเรียนที่ครู นักเรียนมีส่วนร่วมทุกมิติ และงานที่คุณสร้างสรรค์นี้ยังเป็นของคุณเองอีกด้วย

เรียกได้ว่า Bagseda.com คือเว็บไซต์ออกแบบแห่งแรกที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อครูไทย 100% โดยแนวคิดเริ่มแรกนั่นเราได้มีโอกาสพัฒนาเว็บไซต์ Engdict.com ซึ่งเรามีการวิจัยและพัฒนาระบบกำหนดสีของตัวอักษรในคำศัพท์แยกระหว่างสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ เพื่อการฝึกอ่าน สะกดคำศัพท์และเพิ่มทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ที่ง่ายขึ้นแล้วนั้น

แต่การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอสำหรับการเสริมสร้างทักษะในวิชาภาษาอังกฤษให้เข้าใจและนำไปใช้งานได้จริง จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีแบบฝึกทักษะมาใช้ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียน การสอน และสามารถวัดผลการเรียนรู้ของตัวผู้เรียน  ได้จริง เราจึงได้นำแนวทางนี้มาต่อยอด โดยสร้างเป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือสำหรับการออกแบบ เป็นแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆขึ้นมา

ทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะการสร้างแม่แบบสำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น เรายังมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องมือบนเว็บไซต์สำหรับออกแบบสื่อการสอนในวิชาอื่นๆ อีกด้วยเช่นกัน เพราะความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน DNA ของเรา นวัตกรรมที่พลิกโฉมแห่งการออกแบบสื่อการสอน สร้างของประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ เชื่อมโยงเนื้อหาและข้อมูล กำหนดรูปแบบการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสร้างแรงบันดาลใจในประเภทธุรกิจใหม่ทั้งหมด
ขอให้สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานของคุณเอง
Bagseda Teams
ประกาศเมื่อวันที่ 28/07/2564