นโยบายความเป็นส่วนตัว


ปรับปรุงล่าสุด: 28 กรกฎาคม 2564

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเราและตัวเลือกที่คุณเชื่อมโยงกับข้อมูลนั้นเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ การใช้บริการแสดงว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดการใช้งานของเรา


คำจำกัดความ

เรา หรือ ของเรา หมายถึง เว็บไซต์ www.bagseda.com

บริการ หมายถึง การดำเนินการในเว็บไซต์ www.bagseda.com และแอพพลิเคชั่นของเราบนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของข้อมูล หรือ ผู้ใช้ หรือ คุณ หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ใช้บริการของเรารวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ระบุหรือสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้ เกี่ยวข้องกับ อธิบาย หรือสามารถเชื่อมโยง หรือสามารถเชื่อมโยงได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม กับผู้บริโภครายใดรายหนึ่งหรือครัวเรือน

ข้อมูลการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลการใช้งานคือข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์)

คุกกี้ หมายถึง คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือมือถือของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง (ไม่ว่าจะคนเดียวหรือร่วมกันหรือร่วมกับบุคคลอื่น) กำหนดวัตถุประสงค์และลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ได้รับหรือกำลังจะถูกประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือ ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูล เราอาจใช้บริการของผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมการใช้งาน

ขณะใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เรา ซึ่งอาจรวมถึง ที่อยู่อีเมล ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณด้วยจดหมายข่าว สื่อการตลาดหรือรายการส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารใด ๆ หรือทั้งหมดเหล่านี้จากเราโดยไปที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” หรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลที่เราส่งให้

ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจรวบรวมข้อมูลเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ และข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ Internet Protocol ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง  ไอพีแอดเดรส) ประเภทของเบราว์เซอร์  เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น

เมื่อคุณเข้าถึงบริการด้วยอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึง ประเภทของอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนมือถือที่คุณใช้ อุปกรณ์เฉพาะ ตัวระบุและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยตรงภายในส่วนการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อเราเพื่อช่วยเหลือคุณ


วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้

 • เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงบริการในเว็บไซต์ให้ได้คุณทราบ
 • เพื่อให้คุณสามารถรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการบริการให้เราทราบ
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินแก่สินค้าและบริการของเรา
 • เพื่อใช้สำหรับระบบสนับสนุนลูกค้า
 • เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการของเราได้
 • เพื่อเป็นการตรวจสอบในการใช้บริการของเรา
 • เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกไม่รับข้อมูลดังกล่าว


การเก็บรักษาข้อมูล

bagseda.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (เช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้) แก้ไขข้อพิพาท ต่าง ๆ และบังคับใช้ตามข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายของเรา และจะเก็บข้อมูลการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริการของเรา โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสั้น ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของบริการของเรา หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นระยะเวลานาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 1. เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการแจ้งให้ทราบในหน้าเว็บไซต์นี้
 2. เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล หรือประกาศที่ชัดเจนในบริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลและอัปเดต ใน "วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 3. คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้าเว็บไซต์นี้
 4. เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในบริการของเรา