เลือกจากแม่แบบ

เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปลงในช่องว่างแบบแนวตั้ง (ขนาด A4)
เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษลงในช่องว่างที่หายไปแบบแนวนอน (ขนาด A4)
crossword ภาษาอังกฤษที่มีพื้นหลัง (ขนาด A4)
คัดลายมือคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามรอยเส้นประ (ขนาด A4)
โยงเส้นจับคู่ภาษาอังกฤษรูปแบบ 2 คอลัมน์ (ขนาด A4)
โยงเส้นจับคู่ภาษาอังกฤษ รูปแบบ 3 คอลัมน์ (ขนาด A4)
เลือกคำตอบที่เป็นรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ขนาด A4)
เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษไปลงในช่องว่าง ในกรอบรูปทรงต่างๆ (ขนาด A4)
ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจัดเรียงแบบคอลัมน์ (ขนาด A4)
crossword ภาษาอังกฤษรูปแบบเต็มตาราง (ขนาด A4)
เติมคำศัพท์ต่อท้ายประโยคให้ตรงกับภาพ (ขนาด A4)
ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปแบบตาราง (ขนาด A4)
แบบทดสอบเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1 2 3 4 ที่กำหนดให้ (ขนาด A4)
เลือกคำตอบจากตัวเลือก a b c d ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ (ขนาด A4)
เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษที่สลับที่กันให้เป็นคำศัพท์ที่สะกดถูกต้อง (ขนาด A4)