ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

Bagseda.com เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนามาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับใช้สร้าง  ออกแบบสื่อการสอนการเรียนการสอน และมีการพัฒนา platform ของระบบอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง ตอบสนองการใช้งานกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ

ระบบได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ ขอให้คุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากคุณเข้าใจการใช้งานในเว็บไซต์ของเรา และตัดสินใจสมัครสมาชิก หรือเข้ามาใช้บริการเครื่องมือออกแบบของเราแล้ว หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โปรดเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นในอนาคต

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เมื่อคุณยอมรับนโยบายตามที่ได้แจ้งไปแล้ว  เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสนับสนุนการให้บริการและปรับปรุงการใช้บริการ  ซึ่งข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  มีความหมายเช่นเดียวกับข้อกำหนดการใช้งานของเรา สามารถเข้าถึงได้จาก

ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณ  เมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ Internet Protocol บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์   เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บไซต์ เหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้จะทำงานตามที่คุณคาดหวัง โดยเราใช้คุกกี้เพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่าง

คุกกี้  คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามยังใช้บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่ส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ลิขสิทธิ์

เรามุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความพึงพอใจสูงสุดจากบริการของเรา ผลงานที่ผ่านการออกแบบจากเว็บไซต์ Bagseda.com เราอนุญาตให้คุณสามารถนำไปเผยแพร่ จัดจำหน่าย ทำซ้ำทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิตัลหรือพิมพ์ในรูปแบบกระดาษ รวมทั้งการนำไปแก้ไขดัดแปลงด้วยแอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมอื่น ๆ แต่เราขอปฏิเสธการถือครอบครอง การนำไปจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในผลงานที่ออกแบบจากเว็บไซต์เรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลงานของคุณ หรือระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในเว็บไซต์ Bagseda.com หากตรวจพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในผลงานของคุณเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ผิดศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย หากเกิดกรณีดังที่กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อเรียกร้องนั้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

พฤติกรรมต้องห้าม

การใช้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมด คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา พฤติกรรม การสื่อสารทั้งหมดของคุณในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณจะไม่อัปโหลด แชร์ โพสต์ ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์และผิดศีลธรรมอันดี

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงส่งเสริมให้มีการกระทำในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  การละเมิดความลับ การโอนถ่าย  การเผยแพร่ไวรัสหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นที่น่ารังเกียจลามกอนาจาร เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริต ก่อความรำคาญใจ ละเมิดสิทธิที่มีเจ้าของ ส่งเสริมโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ผิดกฏหมาย  พยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือมีผลต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางคอมพิวเตอร์ในว่ากรณี ใดๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ หรือส่วนที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ การละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมาย

การใช้บริการของเรา
1. การลงทะเบียน

 เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีหรือใช้บริการกับเรา คุณต้องให้เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น

โปรดทราบว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่มีอยู่จริง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการของเราได้อย่างสมบูรณ์

2. การใช้บริการ

✅ เมื่อคุณต้องการใช้บริการเครื่องมือออกแบบกับเรา กรุณาทำตามขั้นตอนการใช้บริการทางออนไลน์ในเว็บไซต์นี้

3.ราคาและการชำระค่าบริการ

 ราคาที่เราแจ้งนั้น คือ ราคาสำหรับการลงทะเบียนสมาชิก คิดเป็นเป็นเงินสกุลตามหน่วยเงินไทย

✅ คุณสามารถชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทางตามที่เรากำหนด หากคุณชำระผ่านช่องทางการแสกนจ่ายด้วย QR Code หรือผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เราจะอนุมัติ งาน ให้โดยทันที แต่ในกรณีที่คุณชำระผ่านธนาคารหรือ online banking โปรดส่งหลักฐานการชำระเข้ามาให้เราเพื่อตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง

 เมื่อเราได้รับค่าบริการ เราจะทำการตรวจสอบและอนุมัติงาน หลังจากนั้นจะมีการแจ้งยืนยันไปยังคุณ และทางเราจะเริ่มดำเนินการในทันที

ข้อกําหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครสมาชิก

ผู้สมัครสมาชิกตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ เว็บไซต์ Bagseda.com ดังต่อไปนี้

  1.  การสมัครสมาชิกประเภทลงทะเบียนของเว็บไซต์ Bagseda.com (แบ็กเซด้า) มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
  2.  ผู้สมัครสมาชิกกรอกชื่ออีเมล  ลงทะเบียนเข้ามาในระบบ จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัครเอง
  3. เมื่อผู้สมัครทําการสมัครสมาชิกแล้ว เราจะทําการส่งข้อมูลการยืนยัน ไปยังอีเมล ของผู้สมัครสมาชิกในทันที
  4.  ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้ด้วยชื่อของผู้สมัคร ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ประเภทของสมาชิก

1.เงื่อนไขและสิทธิลูกค้าประเภท user

 ลูกค้าประเภท user คือ บุคคลทั่วที่ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ Bagseda.com (แบ็กเซด้า) โดยผ่านทาง face book  หรืออีเมล โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก

 ลูกค้าประเภท user สามารถสร้างงานออกแบบในเว็บไซต์ ได้ 4 ครั้งต่อ 1 วัน และดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้เฉพาะหน้าแรกเท่านั้น

2.เงื่อนไขและสิทธิลูกค้าประเภท member

 ลูกค้าประเภท member คือ บุคคลทั่วที่ลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Bagseda.com (แบ็กเซด้า)โดยผ่าน facebook  หรืออีเมล  โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก

สามารถจัดกลุ่มคำศัพท์ และเนื้อหา แล้วสร้างเป็นอัลบัมของตัวเอง สามารถสร้างงานออกแบบในเว็บไซต์ ได้ 10 ครั้ง ต่อ 1 วัน และ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf เฉพาะหน้าแรกเท่านั้น

2.เงื่อนไขและสิทธิลูกค้าประเภท premium

 ลูกค้าประเภท premium แบบรายเดือน มีค่าสมัครเพื่อเข้าระบบเว็บไซต์ 150 บาท ต่อ เดือน

 ลูกค้าประเภท premium แบบรายปี มีค่าสมัครเพื่อเข้าระบบเว็บไซต์ 1,500 บาท ต่อ ปี

สามารถเลือกเนื้อหา เพื่อสร้างเป็นอัลบัมของตัวเอง สามารถสร้างงานออกแบบในเว็บไซต์ ได้  100 ครั้ง ต่อ 1 วัน ดาวน์โหลดไฟล์ pdf อย่างเต็มรูปแบบตลอดอายุการเป็นสมาชิก

เงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์

  1. ลูกค้าประเภท user member permium อนุญาตให้เว็บไซต์ Bagseda.com (แบ็กเซด้า) เข้าถึงข้อมูลทั่วไปของคุณ  เช่น กรณีเกิดข้อขัดข้องในระบบอีเมล ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือสำหรับเข้าถึงบริการและการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ได้สะดวก
  2. เว็บไซต์ Bagseda.com (แบ็กเซด้า)  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับสมาชิกทุกประเภท โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
  3. ผลงานที่ผ่านการออกแบบจากเว็บไซต์ Bagseda.com (แบ็กเซด้า) เราอนุญาตให้คุณสามารถนำไปเผยแพร่ จัดจำหน่าย ทำซ้ำทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือพิมพ์ในรูปแบบกระดาษ ร่วมทั้งการนำไปแก้ไขดัดแปลงด้วยแอพพลิเคชั่น แต่เราขอปฏิเสธการถือครอบครอง การนำไปจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในผลงานที่ออกแบบจากเว็บไซต์นี้
  4. ลายน้ำสิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์จะติดอยู่บนรูปภาพของทุกเทมเพท ไม่อนุญาตให้นำลายน้ำออก หรือเอารูปภาพนั้นไปใช้งานต่อ เว้นแต่รูปภาพที่ได้นำเข้ามาในระบบของผู้ใช้เท่านั้น ส่วนลายที่อยู่บนหน้าชิ้นงาน a4 จะหายไปเมื่อคุณท่านสั่งพิมพ์งาน
  5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลงานของคุณ หรือระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในเว็บไซต์ bagseda.com (แบ็กเซด้า) หากตรวจพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในผลงานของคุณเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ผิดศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย หากเกิดกรณีดังที่กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อเรียกร้องนั้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว