ใบรับรองการนำไปใช้งาน


หากคุณเป็นผู้ใช้งานสร้างสรรค์สื่อการสอนและงานกราฟิกภายในเว็บไซต์ Baseda.com เราขอรับรองสิทธิ์ในการนำผลงานไปใช้และสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังนี้

✅สิ่งที่ Bagseda อนุญาต
  • สามารถถ่ายโอน เผยแพร่ แจกจ่าย ที่ออกแบบกับเว็บไซด์ เรา กับบุคคลอื่น ๆ ได้  เช่น เผยแพร่บนเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น มือถือ หรืออื่น ๆ
  • ทำซ้ำทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิตัลหรือสื่อสิ่งพิมพ์ตามที่ต้องการ
  • สามารถออกแบบเอง ปรับแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสร้างผลงานนอกเหนือจากแม่แบบที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ให้ได้
  • จัดจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือส่วนบุคคลได้
  • ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและงานกราฟิกสำหรับนักผลิตสื่อ นักออกแบบ ติวเตอร์ ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน
  • ไม่ต้องอ้างอิง Bagseda.com หากคุณเป็นสมาชิกชำระเงินประเภท Premium ขึ้นไป

❎สิ่งที่ Bagseda ไม่อนุญาต
  • ห้ามผูกขาด จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ถือครองผลงาน เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจาก Bagseda เท่านั้น
  • งานออกแบบลักษณะต้องห้าม เช่น ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ผิดศีลธรรม
  • ไม่อนุญาตให้นำลายน้ำสิขสิทธ์ที่อยู่บนรูปภาพของทางเว็บไซต์ออกหรือนำรูปภาพไปใช้งานต่อ เว้นแต่รูปภาพที่ได้นำเข้ามาในระบบของผู้ใช้เท่านั้น

เรามุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้คุณสร้างสรรค์ผลงานที่ตรงความต้องการ มีความพึ่งพอใจสูงสุดจากคุณ เรามุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืน สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่
- นโยบายความเป็นส่วนตัว
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- นโยบายการใช้คุกกี้
- นโยบายการลบข้อมูล
- เงื่อนไขสำหรับสมาชิก
Bagseda Teams
ประกาศเมื่อวันที่ 28/07/2564

หจก. ภาษา ทเวนตี้โฟร์ 604 หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 ทะเบียนนิติบุคคล: 0423558000206