ออกแบบเนื้อหาชุด (การบอกเวลา)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด: การบอกเวลา

T-CODE: E1129862
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าและหลัง มีเฉพาะคำศัพท์

รายละเอียด
-แม่แบบฟรี
-รองรับ 1-12 ตัวอักษร
กำลังดำเนินการ