ออกแบบเนื้อหาชุด (ของใช้ในโรงแรมและที่พัก)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด:ของใช้ในโรงแรมและที่พัก

T-CODE: E11991192
เลือกคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ตรงกับรูปภาพ มี 9 คำ 3 ตัวเลือก

รายละเอียด
-แม่แบบฟรี
-รองรับ 1-100 ตัวอักษร
กำลังดำเนินการ