ออกแบบเนื้อหาชุด (คำศัพท์เกี่ยวกับการก่อสร้าง)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด: คำศัพท์เกี่ยวกับการก่อสร้าง

T-CODE: E1129862
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าและหลัง มีเฉพาะคำศัพท์

รายละเอียด
-แม่แบบฟรี
-รองรับ 1-12 ตัวอักษร
กำลังดำเนินการ