ออกแบบเนื้อหาชุด (เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับภาพและเสียง)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับภาพและเสียง

T-CODE: E1129862
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าและหลัง มีเฉพาะคำศัพท์

รายละเอียด
-แม่แบบฟรี
-รองรับ 1-12 ตัวอักษร
กำลังดำเนินการ