ออกแบบเนื้อหาชุด (อุปกรณ์เย็บ ปัก ถัก ร้อย)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด: อุปกรณ์เย็บ ปัก ถัก ร้อย

T-CODE: E1129862
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าและหลัง มีเฉพาะคำศัพท์

รายละเอียด
-แม่แบบฟรี
-รองรับ 1-12 ตัวอักษร
กำลังดำเนินการ