ออกแบบเนื้อหาชุด (คำคุณศัพท์ที่พบบ่อย(adj))

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด: คำคุณศัพท์ที่พบบ่อย(adj)

T-CODE: E6113327
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก (มี 10 คำ 5 ตัวเลือก)

รายละเอียด
-แม่แบบฟรี
-รองรับ 1-999 ตัวอักษร
กำลังดำเนินการ