ออกแบบเนื้อหาชุด (เลข 20-30)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด:เลข 20-30

T-CODE: E1827848
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าทั้งหมดที่หายไป มีเฉพาะคำศัพท์

รายละเอียด
-แม่แบบฟรี
-รองรับ 1-9 ตัวอักษร