แม่แบบ: crossword ภาษาอังกฤษที่มีพื้นหลัง

T
E13138798
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงเลขข้อและอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่างมีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังภาพ
ออกแบบ
T
E13415438
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง มีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังภาพ
ออกแบบ
T
E13366159
เติมศัพท์ 9 คำ (มีภาพและศัพท์) ไกด์ล่าง ไกด์ตัวแรก
ออกแบบ
T
E13636273
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงเลขข้อและอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน มีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังภาพ
ออกแบบ
T
E13294424
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน มีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังภาพ
ออกแบบ
T
E13772971
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงเลขข้อ ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน มีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังภาพ
ออกแบบ
T
E13581246
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงเลขข้อและอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13155665
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13798558
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงเลขข้อ ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13841339
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงเลขข้อและอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13914424
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13847868
เติมศัพท์ 9 คำในตาราง แสดงเลขข้อ ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13381144
เติมคำศัพท์ในตาราง 12 คำ มีเลขแสดงข้อและอักษรตัวแรก(ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์-พื้นหลังภาพ)
ออกแบบ
T
E13419289
เติมคำศัพท์ในตาราง 12 คำ มีอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์-พื้นหลังภาพ)
ออกแบบ
T
E13163356
เติมศัพท์ในตาราง 12 คำ มีเลขแสดงข้อและอักษรตัวแรก(ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงรูปภาพและคำศัพท์-พื้นหลังภาพ)
ออกแบบ
T
E13778648
เติมศัพท์ในตาราง 12 คำ มีอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงรูปภาพและคำศัพท์-พื้นหลังภาพ)
ออกแบบ
T
E13745958
เติมคำศัพท์ในตาราง 12 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์-พื้นหลังภาพ)
ออกแบบ
T
E13439667
เติมศัพท์ในตาราง 12 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงรูปภาพและคำศัพท์-พื้นหลังภาพ)
ออกแบบ
T
E13634999
เติมศัพท์ 12 คำในตาราง แสดงเลขข้อและอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่างมีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13421781
เติมศัพท์ 12 คำในตาราง แสดงเลขข้อและอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบนมีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13984338
เติมศัพท์ 12 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่างมีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13737214
เติมศัพท์ 12 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบนมีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13667179
เติมศัพท์ 12 คำในตาราง แสดงเลขข้อ ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่างมีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13681648
เติมศัพท์ 12 คำในตาราง แสดงเลขข้อ ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบนมีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังเป็นภาพ
ออกแบบ
T
E13828923
เติมคำศัพท์ในตาราง 12 คำ มีเลขแสดงข้อและอักษรตัวแรก(ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13391358
เติมคำศัพท์ในตาราง 12 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13598963
เติมคำศัพท์ในตาราง 12 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13963618
เติมศัพท์ในตาราง 12 คำ มีเลขแสดงข้อและอักษรตัวแรก(ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงแสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13854794
เติมศัพท์ในตาราง 12 คำ มีอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13138315
เติมศัพท์ในตาราง 12 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13554217
เติมศัพท์ 12 คำ ในตาราง มีอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13444729
เติมศัพท์ 12 คำ ในตาราง มีอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13618655
เติมศัพท์ 12 คำ ในตาราง มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13218493
เติมศัพท์ 12 คำ ในตาราง มีเลขแสดงข้อและอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13722277
เติมศัพท์ 12 คำ ในตาราง มีอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13768849
เติมศัพท์ 12 คำ ในตาราง มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13421259
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงเลขข้อและอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง มีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13699317
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง มีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13644855
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงเลขข้อ ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง มีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13562537
เติมศัพท์ 6 คำ (ศัพท์บน) มีเลขข้อ ไกด์ตัวแรก พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13514757
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน มีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13347932
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงเลขข้อ ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน มีเฉพาะคำศัพท์ พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13475167
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงเลขข้อและอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13192795
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13774658
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงเลขข้อ ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13447477
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงเลขข้อและอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13885172
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงอักษรตัวแรก ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13951457
เติมศัพท์ 6 คำในตาราง แสดงเลขข้อ ตัวเลือกคำตอบอยู่ด้านบน แสดงรูปภาพและคำศัพท์ พื้นหลังสี
ออกแบบ
T
E13745712
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีเลขแสดงข้อและอักษรตัวแรก(ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงแสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13117395
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13521596
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13597648
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีเลขแสดงข้อและอักษรตัวแรก(ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงแสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13365619
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13641779
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงเฉพาะคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13211257
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีเลขแสดงข้อและอักษรตัวแรก(ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13432852
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13544254
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่ล่าง แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13727139
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13349118
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีอักษรตัวแรก (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ
T
E13943734
เติมคำศัพท์ลงในตาราง 6 คำ มีเลขแสดงข้อ (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน แสดงรูปภาพและคำศัพท์)
ออกแบบ

แบบฝึกหัด crossword ภาษาอังกฤษ รายละเอียดหน้ากระดาษแสดงภาพพื้นหลังเป็นสี และรูปภาพ ที่ด้านหลังของช่องตารางที่ให้เติมคำศัพท์ ตารางมีลักษณะป็นขั้นบันได แสดงอักษรตัวแรกของคำศัพท์ และตัวเลขกำกับข้อ เพื่อการค้นหาคำตอบ