ออกแบบเนื้อหาชุด (คำคุณศัพท์ (สอบ o-net ป.6 ชุดที่ 1))

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด: คำคุณศัพท์ (สอบ o-net ป.6 ชุดที่ 1)

T-CODE: E6113327
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก (มี 10 คำ 5 ตัวเลือก)

รายละเอียด
-แม่แบบฟรี
-รองรับ 1-999 ตัวอักษร
กำลังดำเนินการ